Ministar zdravlja u vladi Crne Gore posjetio zdravstvenu stanicu Gusinje


Danas su u posjeti Zdravstvenoj stanici Gusinje bili novopostavljeni ministar zdravlja u Vladi Crne Gore prof. dr Budimir Segrt i direktor republickog fonda za zdravstvo Kenan Hrapovic. U razgovoru sa domacinom dr Elvisom Omeragicem, sefom Zdravstvene stanice Gusinje, gosti su se upoznali sa funkcinisanjem Zdravstvene stanice, potrebama za povecanjem nivoa zdravstvenih usluga u Gusinju, te podizanju nivoa zdravstvene sluzbe imajuci u vidu da je Gusinje sada opstina.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Novi donator za uredjenje gradskog groblja u Gusinju-”cista savjest-zdrava svijest”

Akcija “Cista savjest-zdrava svijest”

-Lista donatora za uredjenje gradskog groblja u Gusinju se uvecava svakim danom . Sve je vise onih koji shvacaju ovu akciju jedinstvenom, nesvakidasnjom i neophodnom iz vise razloga. Sve je vise onih koji ne zele ostatati po strani, vec svojim ucescem zele pokazati postovanje prema svojima najmilijim rahmetlijama i postati dio jedne zdrave zajednice, koja svojim humanim gestom kao sto je uredjejnje vjecne kuce najmilijima, ce ostati zapamcena i kod Boga i kod naroda. Sve je vise onih koji zele biti dio zajednice sto kroz svoju humanost gradi bolju buducnost, zadrzati cistu savjest i pokazati zdravu svijest. Takva zajednica odrzava nasu organizaciju, gradi je jacom i uspjesnijom u njenim ciljevima.

Keko Ilja Radoncica je jos jedan takav donator sto podrzava sve nase akcije, zeli biti ciste savjesti prema svojim rahmetlijama i pokazati zdravu svijest prema nasoj zajednici. On je nasem blagajniku Dzenadu Bicicu uplatio 500.00 dolara i tako izvrsio svoju obavezu.

Broj donatora je 302, dog iznos donacija za uredjenje gradskog groblja je dostigao cifru od $80,750.00 dolara +400 Eura.

Postovani Gusinjani,
Akcija za uredjenje gradskog groblja u Gusinju kao sto vam je poznato je u toku. Fondacija Gusinje se obavezala da prikupi novcana sredstva za finsiranje ovog projekta koji je od velikog znacaja za Gusinje I sve vas gusinjane sirom svijeta. Ukoliko pratite nasu stranicu mogli ste saznati da je do sad prikupljeno $ 80,750.00 dolara i 800 Eura. S,obzirom da se radi o velikom projektu, kompletiranje istog zahtijevace mnogo vise novca. Zato apelujemo na sve ljude dobre volje da se prikljuce ovoj akciji I daju svoj novcani doprinos. Nesmijemo zaboraviti da je ovo obaveza svih nas a posebno onih koji imaju svoje najmilije rahmetlije na ovom mezarju. U ovoj akciji moramo djelovati zajedno bez obzira na bilo kakve razlike jer groblje je sviju nas. Ovakva jedinstvena akcija je ujedno test za sve nas i prilika da pokazemo svoju humanost kulturu I postovanje, dog u suprotnom za neuspjeh ovog testa, ne postoji opravdanje.
Postovani citaoci, imajte na umu da je ovo dobrovoljna humanitarna akcija koja nas sviju obavezuje I da treba da postupite po svojoj savjesti tj.da se sami javite. Zbog ovih cinjenica osoblje Fondacije Gusinje ne uzima na sebe obavezu pojedinacnog kontaktiranja da bi ste donirali vas novac. Zato ako zelite da se upisete u listu donatora, pozovite jednog od nasih blagajnika:

Almir Kolenovic (Brothers Pizza) Tel;1-917/554-3798, Dedo Radoncic Tel; 1-347/831-3292, Erol Radoncic Tel;1-347/200-0955, Ruzdo Pjetrovic Tel;1-917/903-0249, Esko Omeragic Tel; 1-917/309-7141

AKO ZIVITE U ZAPADNOJ EVROPI I ZELITE DATI SVOJU DONACIJU MOZETE SE OBRATITI:
Murat Julevic, predstavnik Fondacije Gusinje za Njemacku i Zapadnu Evropu.

Ziro racun Fondacije: sa naznakom za uredjenje Gusinjskog gradskog groblja:

COMMMERZBANK
UsT- IdNR DE 114 103 514

IBAN DE 95 3108 0015 4929 0849 04 BIC: DRESDEFF310
LISTA DONATORA

categories Uredjenje groblja | comments Comments (0)

Na planiranje budžeta Gusinja utiču neraščišćeni odnosi sa Plavom

Na planiranje budžeta Gusinja utiču neraščišćeni odnosi sa Plavom, “prvo granice pa sve ostalo”
GUSINJE–Budžet jeplaniran i koncipiranna razvojnim osnovama i , za sada, predstavlja realan osnov za efikasno funkcionisanje lokalne uprave – rekla je Pobjedi predsjednica opštine Anela Čekić.

Podjela

Ona je kazala da je prilikom izrade plana posebna pažnja bila usmjerena ka svim izvorima prihoda, ali da je situacija takva da su neke pozicije obrađivači praktično morali da preskoče. – Teritorijalno razgraničenje opština Gusinje i Plav tek što je počelo prvim sastankom opštinskih komisija.One će predložiti granice i očekuje se da taj posao bude završen u roku. Što se tiče podjele imovine, nakon zvaničnog tumačenja nadležnog ministarstva što sve podrazumijeva i kojim metodom je treba obaviti,biće sproveden i taj vrlo važan segment. Kad bude završeno razgraničenje teritorije i postavljena administrativna linija, odnosno kad bude završena podjela imovine, bićemo svoji na svome – rekla je Čekić.  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Smeće bacaju kraj puta

GU­SI­NjE – Ma­gi­stral­ni put Gu­si­nje- gra­nič­ni pre­laz sa Al­ba­ni­jom, ko­ji je sa­mim tim i me­đu­dr­žav­nog ka­rak­te­ra, još od prošle go­di­ne ne­sa­vje­snim po­je­din­ci­ma slu­ži za od­la­ga­nje ra­znog ko­mu­nal­nog ot­pa­da. Ovih da­na na­sla­ge sme­ća su alar­mant­no uve­ća­ne, a re­ak­ci­je nad­leđ­žnih slu­žbi ne­ma. Ka­ko se po sa­dr­ži­ni ot­pa­da mo­že za­klju­či­ti ( pra­zne fla­še, gaj­be, pa­ke­ti, kre­ve­ti i dr.), ot­pad kraj pu­ta naj­vi­še od­la­žu pri­vat­ni ugo­sti­te­lji i gra­đa­ni. Nad­le­žna op­štin­ska slu­žba tre­ba­lo bi da ot­kri­je ko su ne­sa­vje­sni po­je­din­ci i da ih ade­kvat­no sank­ci­o­ni­še.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Otvaraju se biroi rada u Gusinju, Petnjici, Golubovcima i Tuzima

Ministar rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević najavila je otvaranje biroa rada u novim opštinama Gusinju i Petnjici, kao i u Golubovcima i Tuzima.

Tokom posjete Zavodu za zapošljavanje i susreta sa direktoricom Vukicom Jelić istaknuta je vizija Zavoda da bude savremena berza rada sa ciljem pružanja kvalitetnih usluga poslodavcima i tražiocima posla, po ugledu na evropske službe zapošljavanja.

Kovačevićeva je podržala sve aktivnosti Zavoda i ocijenila da su dobro postavljeni prioriteti kao i mjere za podsticaj zapošljavanja mladih, lica sa invaliditetom i aktivaciju korisnika socijalnih davanja.

“Na skupu je posebna pažnja posvećena primjeni novog Zakona o strancima, a Kovačević je naglasila da Zavod za zapošljavanje, primjenjujući ovaj propis, treba da sve svoje kapacitete stavi u funkciju podsticanja što većeg zapošljavanja domaćih radnika”, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

U okviru posjete Zavodu, Kovačević je obišla i Rehabilitacioni centar na Zabjelu koji je površine 2000 metara kvadratni, i jedini te vrste u Crnoj Gori, pruža ogromne mogućnosti u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom. Centar će, kako je najavljeno, omogućiti realizaciju strateških obaveza u obezbjeđivanju zdravstvenih, socijalnih, obrazovnih, radno-terapeutskih, usluga profesionalne rehabilitacije i drugih usluga licima sa invaliditetom, počev od predškolskog uzrasta i to sve u skladu sa njihovim realnim potrebama, a po međunarodnim standardima.

cdm

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Put Gusinje-Podgorica unapredjuje regionalnu povezanost-izjavljeno na konferenciji u Pristini

Povezivanje država regiona od ključnog je značaja za realizaciju glavnih regionalnih projekata u oblasti saobraćaja i energetike, ocijenjeno je na Zapadno-balkanskoj konferenciji u Prištini, na kojoj učestvuje i crnogorska delegacija.

Glavna mreža, koju je podržala Crna Gora i usaglasila je u komunikaciji sa susjednim zemljama i EK, za koju će se u narednom periodu tražiti modeli i sredstva za realizaciju su autoput Bar-Boljare, pruga Bar-Vrbnica, jadransko-jonski koridor i Luka Bar.

Brajović je, na konferenciji posvećenoj unaprijeđenju povezanosti u okviru regiona i regiona sa EU, naveo i druge projekte regionalnog karaktera, kao što su put Podgorica-Gusinje i pruge Podgorica-Tirana-Drač, Pljevlja-Bijelo Polje-Berane-granica sa Kosovom i Nikšić-Čapljina.

Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija, Igor Lukšić, kazao je da podržava zajedničku izjavu ministara zapadnobalkanske šestorke pod nazivom Unaprijeđena povezanost i jaka glavna mreža, kao i da je neophodno kroz taj proces ojačati ekonomsku saradnju, razmjenu i rast u regionu.

Izvor, Vijesti

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Novi donatori za uredjenje gradskog groblja u Gusinju

Postovani citaoci,
objavljujemo tri nova donatora za uredjenje gradskog groblja u Gusinju.

Ahmet Radoncic/Sahinovic $500.00

Kemal Sarkinovic $200.00

Haljim Loncarevic $100.00

Broj donatora je 301, dog iznos donacija za uredjenje gradskog groblja je dostigao cifru od $80,250.00 dolara +400 Eura.

Postovani Gusinjani,
Akcija za uredjenje gradskog groblja u Gusinju kao sto vam je poznato je u toku. Fondacija Gusinje se obavezala da prikupi novcana sredstva za finsiranje ovog projekta koji je od velikog znacaja za Gusinje I sve vas gusinjane sirom svijeta. Ukoliko pratite nasu stranicu mogli ste saznati da je do sad prikupljeno $ 80,250.00 dolara i 800 Eura. S,obzirom da se radi o velikom projektu, kompletiranje istog zahtijevace mnogo vise novca. Zato apelujemo na sve ljude dobre volje da se prikljuce ovoj akciji I daju svoj novcani doprinos. Nesmijemo zaboraviti da je ovo obaveza svih nas a posebno onih koji imaju svoje najmilije rahmetlije na ovom mezarju. U ovoj akciji moramo djelovati zajedno bez obzira na bilo kakve razlike jer groblje je sviju nas. Ovakva jedinstvena akcija je ujedno test za sve nas i prilika da pokazemo svoju humanost kulturu I postovanje, dog u suprotnom za neuspjeh ovog testa, ne postoji opravdanje.
Postovani citaoci, imajte na umu da je ovo dobrovoljna humanitarna akcija koja nas sviju obavezuje I da treba da postupite po svojoj savjesti tj.da se sami javite. Zbog ovih cinjenica osoblje Fondacije Gusinje ne uzima na sebe obavezu pojedinacnog kontaktiranja da bi ste donirali vas novac. Zato ako zelite da se upisete u listu donatora, pozovite jednog od nasih blagajnika:

Almir Kolenovic (Brothers Pizza) Tel;1-917/554-3798, Dedo Radoncic Tel; 1-347/831-3292, Erol Radoncic Tel;1-347/200-0955, Ruzdo Pjetrovic Tel;1-917/903-0249, Esko Omeragic Tel; 1-917/309-7141

AKO ZIVITE U ZAPADNOJ EVROPI I ZELITE DATI SVOJU DONACIJU MOZETE SE OBRATITI:
Murat Julevic, predstavnik Fondacije Gusinje za Njemacku i Zapadnu Evropu.

Ziro racun Fondacije: sa naznakom za uredjenje Gusinjskog gradskog groblja:

COMMMERZBANK
UsT- IdNR DE 114 103 514

IBAN DE 95 3108 0015 4929 0849 04 BIC: DRESDEFF310
LISTA DONATORA

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Oglas – Stanovi na prodaju

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Cestitka Ambasadora Crne Gore Gos.Zorana Jankovica predsjedniku Fondacije “Gusinje” Refiku Radoncicu

U ime Generalnog Konzulata Crne Gore, Ambasador gos. Zoran Jankovic je uputio cestitke novoizabranom rukovodstvu Fondacije “Gusinje” u Njujorku gos. Refiku Radoncicu na izbor predsjednika Fondacije “Gusinje”.
U cestitci gos, Jankovica stoji:

“Postovani gospodine Radoncic,

Preko vaseg portala sam dosao do informacije o uspjesno organizovanoj Izbornoj skupstini Fondacije “Gusinje”. Rezultati koje je Fondacija “Gusinje” ostvarila u prethodnom periodu i prikazani u izvjestaju o radu, potvrdjuju kvalitet rada predhodnog rukovodstva. Vas doprinos na poziciji Menadzera Fondacije je, siguran sam, bio od velikog znacaja, narocito u dijelu humanitarnih i donatorskih aktivnosti. Cestitajuci vam na izboru za predsjednika Izvrsnog odbora, koristim priliku da i ostalim clanovima novog rukovodeceg tima, pozelim uspjesan rad. Vjerujem da ce nova organizaciona forma, uz zadrzavanje dosadasnjih aktivista i donatora u uzem rukovodstvu, garantovati dalji napredak u radu Fondacije. U tom cilju ocekujem da ce se dosadasnja dobra saradnja Fondacije i Generalnog konzulata ,nastaviti i dodatno unaprijediti.

Generalni konzul
Ambasador, Zoran Jankovic

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Cestitka Gos. Jankovica Ambasadora Crne Gore u Njujorku Etemu Kolenovicu na izbor podpredsjednika Fondacije “Gusinje”

U ime Generalnog konzulata Crne Gore, Ambasador gos. Zoran Jankovic je uputio cestitke gos. Etemu Kolenovicu na izbor podpredsjednika Fondacije “Gusinje”.

“Na vasem portalu sam procitao informaciju o Izbornoj skupstini Fondacije “Gusinje”. Rezultati koje je Fondacija “Gusinje” ostvarila u predhodnom periodu, na planu pomoci pojedincima i kolektivima u Crnoj Gori i van nje, treba da vas cine ponosnim.

Koristim priliku da vama licno kao i ostalim clanovima rukovodeceg tima u predhodnom sazivu, cestitam na odlicnom radu i na velikom doprinosu koji ste dali u rukovodjenju Fondacijom. Bilo mi je zadovoljstvo da tokom protekle godine saradjujem sa vama. Vjerujem da ce novi Izvrsni i Upravni odbor nastaviti kvalitetan rad i saradnju sa Generalnim konzulatom. Dodatna garancija tome je i novi izbor gos. Radoncica za predsjednika i vas za podpredsjednika Fondacije, kao i izbor svih i do sada najaktivnijih clanova na druge odgovorne pozicije u upravljackim strukturama Fondacije.

Generalni konzul
Abasador, Zoran Jankovic

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Cdu: Dati šansu za razvoj sjevera

Rafet Mulic

Jedan od ključnih razloga niskog stepena razvijenosti Crne Gore u odnosu na EU je njen neravnomjeran regionalni razvoj, odnosno neujednačen razvoj njena tri geografska regiona: sjeverni, središnji i primorski, saopštio je potpredsjednik Cdu Rafet Mulic.

U skladu sa Regulativom Evropske komisije, Crna Gora sa 620.020 stanovnika je definisana kao jedan od ukupno 272 regiona u okviru EU-28 i nalazi se ispod prosjeka razvijenosti EU (41% od EU prosjeka).

“Sjeverni region, koji zauzima 52,8% teritorije Crne Gore, gdje živi oko trećine ukupnog broja stanovnika, je najmanje razvijen region u našoj zemlji, i pored činjenice  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Haris Koljenovic oborio svoj licni rekord na Maratonu u Njujorku

Na prvi dan proleca odrzan je polu-maraton“Michelob ULTRA Queens” u Flushing Meadow (New York) u kojem su Gusinje predstavljali dva nasa takmicara.

Ucesnici Maratona Haris i Muhamed

Haris Koljenovic atleticar iz Gusinja I Muhamed Bicic iz Njujorka su istrcali polu-maraton u Njujorku u kojem su obojica osvojili vrlo dobre rezultate medju 2.000 i vise ucesnika Maratona. Iako je teren bio dosta klizav to nije sprijecilo Hrisa da obori svoj licni rekord sa vremenom od 1:22:55 i osvoji 18 mjesto, dog je Muhamed stigao odmah poslije njega sa vremenom 1:24:22 i osvojio 22 mjesto.
-U pocetku trke svih 5 km. Haris je dominirao ispred svih takmicara i drzao distancu cak sa 3km, ali je ubrzo morao usporiti zbog grceva u nogama koji su prouzrokovani kako kaze Haris za nasu redakciju, zbog nedovoljnog relaksiranja misica poslije trke koju je imao samo nedjelju dana prije Maratona. Ipak Haris je istakao da je zadovoljan osvojenim rezultatom i da ce sve takve i slicne okolnosti, napraviti ga jos iskusnijim u buducnosti.
Tokom svojeg boravka u Njujorku Haris je bio veoma aktivan u sportu i muzici i stekao je jaku podrsku i omiljenost medju nasim narodom, pa se i rodila ideja o osnivanju sportskog kluba “Gusinje” ,gdje bi mu podrsku dala nasa udruzenja i organizacije u dijaspori kao i istaknuti pojedinci.
Za ovog momka uzornog aktivistu ne bih se moglo reci sta mu bolje lezi ,bavljenje muzikom ili bavljenje sportom, jer u obje te oblasti ima sve vise uspjeha, pa je stoga i podrska koju ima medju nasim narodom i neminovna.
Njegove rijeci zahvalnosti koje svaki put upucuje svojim fenovima, ostavljaju utisak da se radi o skromnom, ambicioznom sportisti i da mu je podrska jako vazna kao motivacija za uspjesnu karijeru u kojoj mu je glavni cilj, predstavljanje naseg kraja u punom svjetlu.

categories Sport | comments Comments (0)

Centar za gradjansko obrazovanje (CGO)-”Opstine da ociste svoja dvorista”

“CGO podsjeća da opština Rožaje, kao i opština Ulcinj nijesu usvojile akcioni plan za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou za 2013-2014. Takođe, novoosnovane opštine Petnjica i Gusinje, iako su konstituisali vlast novembra 2013, odnosno februara 2014, pa i usvojile prve budžete, nijesu usvojile lokalne akcione planove za 2014.  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Spisak clanova Izvrsnog i Upravnog odbora Fondacije “Gusinje”

Postovani,
Objavljujemo kompletan spisak clanova Izvrsnog I Upravnog odbora Fondacije “Gusinje”.

———————-IZVRSNI ODBOR———————

Refik Radoncic————————————Predsjednik
Etem Kolenovic———————————–Podpredsjednik
Almir Hot——————————————Sekretar
Esko Omeragic————————————Blagajnik
Fajko Rasic—————————————-Blagajnik (pomocnik)
Dedo Radoncic————————————Administrator
Sulja Djombalic———————————–Koordinator za zavicaj
Safet Koljenovic———————————- Predstavnik za Medije
Braho Radoncic————————————Predstavnik za Sport I Kulturu
Ruzdo Pjetrovic————————————Predstavnik za Humanitarne aktivnosti
Rasim Toskic————————————–Potpisnik

———————UPRAVNI ODBOR———————

Esko Balijic
Dzavid Kastrat
Dema Balidemaj
Mulamekic Safko
Seka Kolenovic
Almir Kolenovic
Hot Hiljmo
Ismet Feratovic
Dzenad Bicic
Redza Vukelj
Necko Juljevic
Denis Rasic—————————————-Mediji (Web site)
Erol Radoncic————————————–Mediji (FB)
Asmir Brdakic
Almir Bektesevic
Suljo Omeragic
Beli Brdakic—————————————-Predstavnik za Crnu Goru
Murat Juljevic————————————–Predstanik za Njemacku I zapadnu Evropu
Safet (Beljo) Radoncic —————————-Predstavnik za Australiju

Clanovi Upravnog odbora ce u narednom periodu formirati timove o kojima cemo vas dodatno informisati

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Novi predsjednik Fondacije Gusinje Refik Refko Radončić

Fon­da­ci­ja „Gu­si­nje” u Nju­jor­ku odr­ža­la je go­di­šnju iz­bor­nu skup­šti­nu na ko­joj je iza­bran no­vi ru­ko­vo­de­ći tim te naj­ja­če hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je u di­ja­spo­ri. Zbog eko­no­mič­ni­jeg funk­ci­o­ni­sa­nja na­pra­vlje­ne su od­re­đe­ne iz­mje­ne u na­či­nu ra­da. Iz­vr­šni od­bor pred­vo­di­će Re­fik Ref­ko Ra­don­čić, dok će pot­pred­sjed­nik bi­ti Etem Ko­le­no­vić, do­sa­da­šnji pred­sjed­nik. Za se­kre­ta­ra je iza­bran Al­mir Hot, bla­gaj­nik je Esko Ome­ra­gić, po­moć­nik bla­gaj­ni­ka Faj­ko Ra­šić, ad­mi­ni­stra­tor će bi­ti De­do Ra­don­čić, ko­or­di­na­tor za za­vi­čaj Su­ljo Đom­ba­lić, za me­di­je je za­du­žen Sa­fet Ko­lje­no­vić, za kul­tu­ru i sport Bra­ho Ra­don­čić, za hu­ma­ni­tar­nu ak­tiv­nost Ru­ždo Pje­tro­vić i za pot­pi­sni­ka Ra­sim To­skić, ko­ji će od čla­no­va UO sa­sta­vi­ti svo­je ti­mo­ve. Šef pred­stav­ni­štva Fondacije Gusinje u Cr­noj Go­ri bi­će i da­lje mr Hu­so Be­li Br­da­kić, a pred­stav­ni­ci za za­pad­nu Evro­pu i Austra­li­ju Mu­rat Ju­le­vić, od­no­sno Sa­fet Be­ljo Ra­don­čić.
Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, Etem Ko­le­no­vić je pod­nio iz­vje­štaj o ra­du fon­da­ci­je u pret­hod­nom pe­ri­o­du, ko­ji se uglav­nom od­no­sio na kul­tur­no-hu­ma­ni­tar­ne dje­lat­no­sti. Do­da­je se da je fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj, ko­ji je pod­nio Esko Ome­ra­gić, usvo­jen jed­no­gla­sno. On je na­veo da su tro­ško­vi fon­da­ci­je za pret­hod­ni pe­ri­od iz­no­si­li 41.220 do­la­ra, ne ra­ču­na­ju­ći tro­ško­ve čla­no­va uprav­nog od­bo­ra ko­ji su u ra­znim kul­tur­no-hu­ma­ni­tar­nim ak­ci­ja­ma uče­stvo­va­li o svom tro­šku ka­ko ne bi op­te­re­ći­va­li bu­džet or­ga­ni­za­ci­je.
-Ko­ri­sti­mo pri­li­ku da ovim pu­tem de­man­tu­je­mo i od­ba­ci­mo ne­i­sti­ne i spe­ku­la­ci­je, ko­je pla­si­ra­ju lju­di iz od­re­đe­nih udru­že­nja ko­ja po­ku­ša­va­ju uma­nji­ti zna­čaj Fon­da­ci­je “Gu­si­nje” i njen rad. Čla­no­vi UO fon­da­ci­je su vi­še svog nov­ca iz­dvo­ji­li i do­ni­ra­li u do­bro­tvor­ne svr­he ne­go što po­je­di­ni kri­ti­ča­ri i nji­ho­va udru­že­nja ima­ju u svom bu­dže­tu– na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

N.V. (Dan)

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Poljoprivrednici iz Gusinja ne znaju dovoljno o projektu IPARD lajk

Mnogi bi trazili podrsku da znaju

GUSINJE–Poznati gusinjski stočar Ilijaz Duraković kaže da u tom kraju poljoprivrednici nemaju dovoljno informacija o projektu „IPARDlajk“, tj. O dodjeli bespovratne podrške gazdinstvima.
- Na području Gusinja za ovaj projekat vlada veliko interesovanje, ali mnogi poljoprivrednici nijesu upoznati sa procedurom izrade projekata, kako bi konkurisali. Sigurno je da su mnogi, u prvom redu stočari, zainteresovani za unpređenje svoje proizvodnje. Nabavka visokosteonih junica, opreme za osavremenjavanje štala, izgradnja objekata za tov pilića ili podizanje zasada malina, samo su neki segmenti za koje sasvim sigurno postoji interesovanje – ističeDuraković. Poznati gusinjski stočar naglašava da je „IPARD lajk“ projekat veoma značajan, jer se kroz njega poljoprivrednicima omogućava podizanje standard zaštite zdravlja I dobrobiti životinja, odnosno bezbjednosti hrane. Pored toga, pruža im se šansa da, povećanjem stočnog fonda i površina pod zasadima, smanje troškove proizvodnje i postignu veću konkurentnost. Dok Sekretarijat za poljoprivredu u Gusinju ne profunkcioniše u punom kapacitetu, poljoprivrednici sa ovog područja za informacije se mogu mogu obratiti resornom sekretarijatu iz Plava. R.G.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Ministarstvo prosvjete CG ce ucestvovati sa 1,000.00 eura za kupovinu skolskog iventara u Gusinju

Postovani citaoci,donatori i sipmatizeri “Fondacije Gusinje”,

Prije otprilike godinu dana na zahtjev Direktora Osnovne skole “Dzafer Nikocevic” u Gusinju, u kojemu je trazena pomoc od “Fondacije Gusinje” za kupovinu skolskog inventara nakon renoviranja skolskog objekta, “Fondacija Gusinje” je uputila zahtjev Ministarstvu prosvjete CG u Podgorici u kojemu je ztrazeno zajednicko ucestvovanje Ministarstva prosvjete I “Fondacije Gusinje”u kupovini potrebnog skolskog iventara.
U odgovoru Ministarstva prosvjete “Fondaciji Gusinje” stoji, da su u mogucnosti podrzati ovaj prijekat sa 1,000.00 eura, uz obrazlozenje da se veca suma od pomenute ne moze izdvojiti, zbog ogranicenog budzeta za ovu godinu. U dopisu se takodje navodi da je Ministarstvo prosvjete CG otvoreno za saradnju sa “Fondacijom Gusinje” i u buducnosti.
“Fondacija Gusinje” je prihvatila njihov odgovor kao pozitivan I nastojace u narednom vremenu u saradnji sa direktorom skole u Gusinju, realizovati ovaj projekat do kraja.

U nastavku mozete pogledati dopise I komunikaciju izmedju subjekata koji su ukljuceni u process ovog projekta.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Generalni Konzulat CG organizuje “Konzularne dane” van Njujorka

KLIKNITE NA OVDJE DA BI STE SE VISE INFORMISALI

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Zvanicnici tvrde da ce put Gusinje-Podgorica preko Albanije biti gotov do 2016god.


Posljednja dionica puta Podgorica – Gusinje, preko teritorije Albanije mogla bi da bude završena do kraja 2016. godine, saopštio je ministar saobraćaja Albanije Edmond Hadžinast na sastanku sa ministrom pomorstva i saobraćaja Ivanom Brajovićem.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Austrijanci ne odustaju od HC na Grlji

Ni četiri godine nakon dobijanja svih dozvola od države da gradi malu hidroelektranu (mHE) na vodotoku rijeke Grlja u opštini Gusinje, austrijska kompanija Energie Zotter Bau ne uspijeva da započne tu, četiri miliona eura vrijednu investiciju.
Grupa mještana ne dozvoljava početak radova strahujući “da će taj energetski objekat narušiti prirodnu okolinu”.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)