Pobjeda-Američki turisti žele da vide prirodne ljepote Gusinja

GUSINJE–Prelijepa i neistražena priroda, prirodni potencijali i resursi čine Gusinje i okolinu prepoznatljivim širom svijeta. Svjedoci smodaveliki broj turista tokom turističke ljetnje sezone boravi na ovim prostorima – kaže dr. Elvis Omeragić, predsjednik Skupštine opštine Gusinje.

vazdušnabanja – Prirodni dragulji kao što su vodopad i kanjon Grlja, čuveni Alipašini izvori, Oko Skakavice ili „Čudo od prirode“, atraktivne doline Ropojana i Grebaje, visoki vrhovi Prokletija sa najvišim vrhom u Crnoj Gori Zla Kolata (2.534 mnv), dvadesetak pećina, brze planinske rijeke, čist vazduh, zdrava hrana, čine opštinu Gusinje pravom vazdušnom banjom – ističe drElvis Omeragić, predsjednik Skupštine opštine Gusinje.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

U Gusinju nicu nove deponije

Deponija pored puta

Na samo 150 metara uzvodno od nedavno sanirane deponije na rijeci Grnčar sada je formirana nova deponija, koja se nalazi pored puta i ispred kapija muslimanskog groblja

GU­SI­NjE – Pro­blem nele­gal­nog de­po­no­va­nja sme­ća i od­nos gra­đa­na Gu­si­nja pre­ma ži­vot­noj sre­di­ni ni­ka­ko da se ri­je­ši. De­ce­ni­ju i po du­ga pri­ča o ovoj, ka­ko je u Gu­si­nju na­zva­še, pri­rod­noj ne­po­go­di, ni­ka­ko da se završi. Či­ni­lo se da će pro­blem na­po­kon bi­ti ri­je­šen for­mi­ra­njem pri­vre­me­ne de­po­ni­je na Je­ri­ni, ali nije bilo tako. Mi­ni de­po­ni­je na pro­sto­ru Gu­si­nja ni­ču na sva­kom ko­ra­ku, a naj­vi­še ih ima po­red pu­ta, od­no­sno glav­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce ko­ja Gu­si­nje po­ve­zu­je sa Pla­vom, ali i onom ko­ja Gu­si­nje po­ve­zu­je sa Al­ba­ni­jom. Na sa­mo 150 me­ta­ra uz­vod­no od ne­dav­no sa­ni­ra­ne de­po­ni­je na ri­je­ci Grn­čar sa­da je for­mi­ra­na no­va de­po­ni­ja ko­ja se na­la­zi po­red pu­ta i is­pred ka­pi­ja mu­sli­man­skog gro­blja, gdje je is­to­va­re­no ne­ko­li­ko trak­to­ra ra­znog ot­pa­da, gra­đe­vin­skog ali i ko­mu­nal­nog.
Mje­šta­nin Ha­ki­ja Ho­džić ka­že da je raz­o­ča­ran ta­kvim po­stup­kom i po­na­ša­njem svo­jih su­gra­đa­na. On od nad­le­žnih zah­ti­je­va da pre­du­zmu po­treb­ne rad­nje i da sank­ci­o­ni­šu po­či­ni­o­ce ovih „kri­vič­nih dje­la pre­ma pri­ro­di”.  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Obavjestenje clanovima IOFG

Dragi Clanovi,

Sastanak Izvrsnog Odbora zakazan je za Ponedeljak, Aprila 27-og, sa pocetkom u 19:00 casova u prostorijama Fondacije Gusinje.
Vase prisustvo je obavezno.

Molim vas da mi se javite u slucaju da ne mozete prisustvovati zakazanom sastanku

Srdacno,
Dedo Radoncic
347 831-3292
Administrator UOFG

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Slika govori vise od rijeci

Zelja pojedinca da nekome pokloni auto kao i promjena misljenja iz bilo kojih razloga je osobna stvar, nije obaveza i ne povlaci za sobom nikakvu odgovornost!.

Autor teksta na ovoj gore postavljenoj slici zeli ponovo u svojim, javnosti vec poznatim (cinicnim) izlaganjima predstaviti gusinjski zavicaj i dijasporu “zrtvu” od ljudi koji su zapravo najvise ucinili za svoj zavicaj u poslednjoj deceniji. Zelja pojedinca da nekome pokloni auto kao i promjena misljenja iz bilo kojih razloga je necija osobna stvar, nije obaveza i ne povlaci za sobom nikakvu odgovornost. Medjutim problem je u tome sto medij koji zloupotrebljava svoje ime “Gusinje-Plav” (i koji svoju “profesionalnost” stavlja u rangu “Americkog CNN-a”) konstantno govori u SVOJE IME, a istovemeno zeli to medijski zapakovati kao misljenje zavicaja i dijaspore. Ocigledno pod dejstvom svoje frustracije On ima vremena za rekla-kazala i koristiti svoj medij za raspirivanje mrznje umjesto obrnuto. Zato ne zelimo zbog nase profesionalnosti ali moramo da vas podsjetimo i skrenemo paznju o kome se i o cemu ovdje zapravo radi.

Autor spornog teksta zeli SADA sebe staviti u ulozi zastitnika dijaspore i opstine Gusinja od nekoga koje najvise posvetio paznje i ulozio u njih (prevenstveno zavicaj). Dog smo mi novac, vrijeme, trud i nas medij koristili za promoviranje ideje i dobijanja statusa opstine, ON isti je svoj medij koristio za ismijavanje inicijajative za status opstine Gusinja (pogledajte sliku dole) i bio prepreka istoj.

Iskustva iz bliske proslosti govore u prilog ove konstatacije. Zar vas treba podsjecati na to ?!!!!

SLIKA GOVORI VISE OD RIJECI

Na vama je dragi citaoci da sami procijenite, da li njegove izjave imaju moralnu podlogu?

Urednik redakcije gusinje-foundation.org
Safet Kolenovic

categories Uncategorized | comments Comments (7)

Komentar predsjednika Fondacije Gusinje na odgovor predsjednice opštine Gusinje a u vezi finansiranja izgradnje zgrade opštine

Poštovani čitaoci ovog portala ostavljam svima Vama da zaključite da li zaslužujemo ovakav odgovor. Pošto po ovom textu ispade da mi baš ništa ne znamo ili se pravimo FRANCUZI ipak rezultati o svima govore. Srećni smo pošto sad opštinsko rukovostvo zna đe će i sa kim će, možda su u pravu, vrijeme će pokazati, mi im želimo svu sreću ovog svijeta,samo nam olakšavaju posao.

Radi evidencije samo da podsjetim čitavu javnost naše uplate za izgradnju zgrade su izgledale ovako:

1. 3/28/2011 uplata na ime Graditelj d.o.o  $ 14.470,00

2. 7/11/2011 uplata na ime Graditelj d.o.o  $ 14.502,00

3. 10/5/2011 uplata na ime Graditelj d.o.o  $ 13.746,00

4. 8/22 2012 uplata na ime Graditelj d.o.o  $ 12.831,00

5. 8/5/ 2013 uplata na ime Opština Plav       $  5.045,00

6. 9/11/2013 uplata na ime Opština Plav      $ 1.650,00

7. 8/22/2011 nezavisni vještak za kvalitet

izvedenih poslova na zgradi                                $   900,00

8. 6/28/2010  C3D arhitekt – glavni  projekat $ 6.000,00

Ukupno                                                                     $ 69.144,00

Valjda je sad sve jasnije a ukoliko treba da objasnimo i ko je kriv za probleme koji su nastali, učinićemo veoma rado naročito zbog onih koji su dobro upoznati sa kompletnom situacijom pa i kako je izvođač naplatio posao po ugovoru iako ga nije zavrsio.

Srdačan pozdrav,

Refik Radončić

predsjednik Fondacije

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Uskoro interviju predsjednika Fondacije “Gusinje” Refika Radoncica

Postovani,

Uskoro cemo objaviti interviju predsjednika UiIO Fondacije “Gusinje” gos. Refika Radoncica.

Ukoliko imate pitanja vezana za rad Fondacije “Gusinje” u dijaspori i zavicaju, molimo da ih proslijedite u komentarima (comments) do 04/24/15.

Upisite vase Ime i Prezime uz vase pitanje, Hvala.

Redakcija

categories Uncategorized | comments Comments (12)

Obavjestenje

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Odgovor predsjednice opštine Gusinje – strana 1

categories Uncategorized | comments Comments (2)

Odgovor predsjednice opštine Gusinje – strana 2

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Odgovor IZ u Gusinju na dopis predsjednika Fondacije “Gusinje”

Postovani,
u prilogu objavljujemo odgovor IZ iz Gusinja na nedavni dopis presjednika FG Refika Readoncica u vezi zapocetih aktivnosti na gradskom groblju u Gusinju.

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Fudbalski stadion u Gusinju nakon 6 godina ponovo u funkciji

U okviru 3. Crnogorske fudbalske lige grupa “Sjever” fudbaleri Gusinja su nakon pet godina igrali na svom “renoviranom” stadionu.
F.K Gusinje – F.K Polimlje 2:0.
Strijelci: 1:0 auto-gol i 2:0 Adil Mulamekic (sa 11 metara).
U okviru 2. Crnogorske fudbalske lige danas u Danilovgradu:
F.K Iskra – F.K Jezero 3:0
Radio Gusinje


PS.
Proslo je 6 godina otkako fudbalski stadion u Gusinju prepusten vandalskim radnjama nesavjesnih gradjana Gusinja i neodgovornoscu opstine Plav prema takvim pociniocima, zatvarajuci oci prema pojedincima koji samovoljno upropascavaju drustvena dobra. Podsjetimo se da je jos prije 6 godina fudbalski stadion u Gusinju prokopan od sluzbenog lica Plavske opstine i da je zbog tog nesavjesnog cina kao i zbog ne-pravovremene sanacije prokopane povrsine stadiona, velika steta nanijeta ljubiteljima fudbala a i samom Gusinju. Podsjetimo se takodje da je zahvaljujuci Fondaciji “Gusinje” pocinioc ovog djela “adekvatno” sankcionisan, angazovanjem privatnog advokata i pokrecuci sudski postupak protiv pocinitelja.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Haska Cekic iz Gusinja ponovo optuzuje komsiju za uzurpiranje zivotnog prostora

Bespravnom gradnjom objekta, osim što nam se uskraćuje vazduh, zatvaraju terase i prozori stanova, izvođač pokušava da otvori vrata gdje nijesu planirana, s izlazom na moju terasu, žali se Haska Čekić

GU­SI­NjE – Ha­ska Če­kić iz Gu­si­nja ne zna ko­me da se obra­ti da bi mo­gla mir­no da ži­vi u sop­stve­nom sta­nu, jer tr­pi ve­li­ke pro­ble­me zbog objek­ta ko­ji se od pro­šle go­di­ne, ka­ko ona tvr­di, bes­prav­no gra­di tik uz stam­be­nu zgra­du u ko­joj ži­vi. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, obje­kat gra­di iz­vje­sni Sa­dri­ja Me­haj, uz po­moć nad­le­žnih u Op­šti­ni Plav, a o če­mu je „Dan“ pi­sao u vi­še na­vra­ta, jer se Če­ki­će­va ža­li­la da joj je spor­na zgra­da za­tvo­ri­la pro­zo­re i te­ra­su. Ona do­da­je da ovih da­na Me­haj po­ku­ša­va da uz nje­nu te­ra­su otvo­ri vra­ta svog objek­ta, upr­kos to­me što mu je nad­le­žni in­spek­cij­ski or­gan iz Bi­je­log Po­lja za­bra­nio ra­do­ve.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Akcija ciscenja Plavskog jezera

Kliknite na link (video)
Akcija za ciscenje Pavskog jezera

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Ministarstvo stopiralo isplate povlastica za putovanja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja obustavilo je, do završetka kontrole, isplatu povlastica za putovanja za mart ove godine licima koja koriste tuđu njegu i pomoć i ličnu invalidninu, zbog sumnji u zloupotrebe, saznaje nezvanično Pobjeda.

Povlastice se odnose na prevoz ovih lica koji plaća država, kako za nosioca prava tako i pratioca, budući da se radi o osobama koje ne mogu putovati bez pratnje.

Za mart, kako saznaje Pobjeda, Ministarstvu rada i socijalnog staranja stiglo je na naplatu čak 357.000 eura po osnovu korišćenja povlastica za putovanja. Ako je vjerovati dokumentaciji na osnovu koje se traži isplata po osnovu povlastica, mahom su putovali devedesetogodišnjaci, a omiljena destinacija im je bila Gusinje. Gradić u blizini granice sa Albanijom vjerovatno nije najpogodnija destinacija za oporavak, ali je svakako najdalja i naknade za putovanje su najveće. Te će detalje utvrditi kontrola Ministarstva rada i socijalnog staranja.  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Održana izborna konferencija DPS Plav

Sedma Izborna konferencija DPS Plav održana je u subotu 11. aprila 2015 godine. Konferenciji su prisustvovali član Predsjedništva DPS Miodrag Bobo Radunović, Mirsad Mulić, član Izvršnog odbora DPS Crne Gore, kao i predstavnici drugih političkih organizacija i gosti iz susjednih opština. Konferenciju je pozdravio Miodrag Bobo Radunović. Na konfenrenciji je izabrano 105 članova novog saziva opštinskog odbora DPS Plav.

Izvor:

www.dps.me

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Dali pare sad ih ignorišu

Pred­sjed­nik Fon­da­ci­je “Gu­si­nje” Re­fik Ra­don­čić, u ime fon­da­ci­je, nje­nih do­na­to­ra i pri­ja­te­lja obra­tio se pre­kju­če do­pi­som pred­sjed­ni­ci op­šti­ne Gu­si­nje Ane­li Če­kić, u ve­zi iz­grad­nje zgra­de op­šti­ne Gu­si­nje, u či­jem su­fi­nan­si­ra­nju uče­stvu­je i fon­da­ci­ja.
Ra­don­čić je is­ta­kao da di­ja­spo­ru ra­du­je što je op­štin­sko ru­ko­vod­stvo u pre­go­vo­ri­ma o na­stav­ku gra­đe­vin­skih ra­do­va na zgra­di, jer že­le da obje­kat što pri­je bu­de za­vr­šen i da se stvo­re do­bri uslo­vi za funk­ci­o­ni­sa­nje lo­kal­ne upra­ve. On, me­đu­tim, mo­li pred­sjed­ni­cu op­šti­ne da kao su­in­ve­sti­to­ri bu­du oba­vje­šta­va­ni o di­na­mi­ci ra­do­va.
-Po­što­va­na pred­sjed­ni­ce, s ob­zi­rom na to da nas op­štin­sko ru­ko­vod­stvo ne oba­vje­šta­va o to­ku pre­go­vo­ra i di­na­mi­ci bu­du­ćih po­slo­va, već ta sa­zna­nja ima­mo iz dru­gih iz­vo­ra, ču­di nas i iz­ne­na­đu­je da ste za­bo­ra­vi­li da je Fon­da­ci­ja “Gu­si­nje” su­fi­nan­si­jer u pr­voj fa­zi iz­vo­đe­nja ra­do­va, ko­ji još uvi­jek ni­je­su za­vr­še­ni, a iz če­ga pro­iz­i­la­zi da ima­te za­kon­sku oba­ve­zu da nas in­for­mi­še­te o da­ljoj di­na­mi­ci. Tim pri­je što zna­mo ko je na­pra­vio pro­pu­ste i za­što se zgra­da na­la­zi u ova­kvom sta­nju, iako je fon­da­ci­ja is­pu­ni­la sve pre­u­ze­te oba­ve­ze, od­no­sno is­pla­ti­li smo 30 od­sto ugo­vo­re­ne ci­je­ne, a ti po­slo­vi (po­kri­va­nje zgra­de) ni­je­su za­vr­še­ni. Ču­di nas da ste za­bo­ra­vi­li ko je iz­ra­dio idej­ni pro­je­kat i fi­nan­si­rao glav­ni pro­je­kat, ko se na kra­ju za­la­gao za po­če­tak ra­do­va, ali nas po­seb­no ču­di ka­ko to da ig­no­ri­še­te sve do­bre lju­de ko­ji su svo­jim do­na­ci­ja­ma omo­gu­ći­li da se za­poč­ne iz­grad­nja ove zgra­de? Na­dam se da je pro­pust na­pra­vljen ne­na­mjer­no, bez že­lje da obes­hra­bri­te sve nas ko­ji ho­će­mo i ra­di­mo za do­bro Gu­si­nja –na­vo­di se Ra­don­či­će­vom do­pi­su.
On upo­zo­ra­va da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va, uz pu­no uva­ža­va­nje, ne­ma pra­vo da ih eli­mi­ni­še, jer ima oba­ve­zu da do­na­to­ri­ma ob­ja­sni šta se za­pra­vo de­si­lo ili šta se de­ša­va s nov­cem ko­ji je po­tro­šen na po­me­nu­tom objek­tu.  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Završen nastavak sjednice Skupštine Opštine Plav

Na sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Plav že­sto­ka ras­pra­va ras­plam­sa­la se pri­li­kom raz­ma­tra­nja in­for­ma­ci­je o sta­nju bez­bjed­no­sti na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne za 2014. go­di­nu.
Od­bor­nik DPS-a Hu­sni­ja Ša­bo­vić, ko­ji je i po­sla­nik u cr­no­gor­skom par­la­men­tu, ka­zao je da mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­ško Ko­nje­vić vr­ši pri­ti­sak na ko­mi­si­ju za pri­jem kan­di­da­ta u Odje­lje­nje bez­bjed­no­sti Plav. Ša­bo­vić je od na­čel­ni­ka Is­po­sta­ve po­li­ci­je u Pla­vu Dže­ma­la Ša­bo­ti­ća za­tra­žio da po­ku­ša da spri­je­či da se u tu is­po­sta­vu pri­ma­ju lju­di iz Ro­ža­ja.
-Po­u­zda­no znam da je ras­pi­san kon­kurs za pri­jem ni­žih in­spek­to­ra za po­tre­be Is­po­sta­ve po­li­ci­je Plav, na ko­ji se pri­ja­vi­lo oko 70 kan­di­da­ta. Se­lek­ti­ra­njem je taj broj sve­den na sve­ga pet, od ko­jih je je­dan iz Pla­va i dva iz Ro­ža­ja. Na tu ka­drov­sku po­li­ti­ku lič­no uti­če Ra­ško Ko­nje­vić ko­ji vr­ši pri­ti­sak na ko­mi­si­ju i dik­ti­ra ko tre­ba da bu­de pri­mljen. Me­đu tim li­ci­ma ima i onih ko­ji su smje­nji­va­ni s po­li­cij­skih du­žno­sti i sa do­si­je­i­ma, ali to ni­je pre­pre­ka da bu­du pri­mlje­ni, a na­ši mla­di lju­di iz Pla­va mo­ra­ju da se ise­lja­va­ju ra­di obez­bje­đi­va­nja eg­zi­sten­ci­je. Ta­kva ka­drov­ska po­li­ti­ka se s vi­so­kog ni­voa vo­di u svim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma ko­je dje­lu­ju na pro­sto­ru op­šti­ne Plav (gra­nič­nna slu­žba, škol­stvo, sud­stvo, jav­na i taj­na po­li­ci­ja i dru­ge in­sti­tu­ci­je), a na šte­tu gra­đa­na na­še op­šti­ne –ka­zao je Ša­bo­vić.
Na ta­kvu kon­sta­ta­ci­ju Ša­bo­vi­ća od­bor­nik SDP-a Enes Dre­ško­vić za­tra­žio je da se sa­sta­vi za­klju­čak i upu­ti nad­le­žnom dr­žav­nom or­ga­nu, ka­ko bi se utvr­di­lo šta se to ra­di ‘’s tog vi­so­kog ni­voa’’.
-Ovo što je iz­nio Ša­bo­vić je te­ška kva­li­fi­ka­ci­ja, a s ob­zi­rom­ na to da je on i po­sla­nik tre­ba mu vje­ro­va­ti i de­fi­ni­sa­ti za­klju­čak ko­ji će­mo upu­ti­ti nad­le­žnom dr­žav­nom or­ga­nu da utvr­di o če­mu se ra­di. Da li je na dje­lu ko­rup­ci­ja ili ne­ki dru­gi vid kr­še­nja za­ko­na, jer kad mi­ni­star, ka­ko je Ša­bo­vić re­kao, dik­ti­ra ka­drov­sku po­li­ti­ku i za­po­sle­nja, on­da to ima do­dat­nu te­ži­nu i mo­ra se raš­či­sti­ti o če­mu se ra­di?! Da se vi­di ko sve i iz ko­jih mje­sta ra­di u dr­žav­nim or­ga­ni­ma u Pla­vu –ka­zao je Dre­ško­vić.
Mi­lun Zo­go­vić (DF) ka­zao je da se sla­že s tim pred­lo­zi­ma, ali i po­ten­ci­rao da se sve to pro­vje­ri i u op­štin­skim in­sti­tu­ci­ja­ma, te da se utvr­di ka­ko je za­stu­plje­na na­ci­o­nal­na struk­tu­ra.
Pred­sjed­nik SO Izet Ha­dži­mu­šo­vić dao je de­se­to­mi­nut­nu pa­u­zu da pred­la­gač for­mi­ra za­klju­čak ko­ji će se upu­ti­ti nad­le­žnom dr­žav­nom or­ga­nu, ali je ta­da Ša­bo­vić od­u­stao da u za­ključ­ku pi­še da mi­ni­star vr­ši pri­ti­sak kad je ri­ječ o ka­drov­skim rje­še­nji­ma.  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Dnevne Novine: SPREMA SE PROMJENA VLASTI U GUSINJU

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Zašto još uvijek Opština Gusinje nema svoje pečate već zvanične prijemne dokumente ovjerava pečatom Opštine Plav???

NO COMMENT!

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Ermin Radoncic ponovo u zagrljaju svoje porodice

Nakon sto su ga emigracione vlasti u Sjedinjenim Americkim Drzavama uhapsile i pripremale za deportaciju u Crnu Goru, desio se neocekivan preokret.

Ermin Radoncic sa svojom suprugom i troje djece

Ermin Radoncic ozenjen i otac troje djece poslije osnivanja porodice i 20 godina marljivog rada u Njujorku, zapao je u rukama nemilosrdnih imigracionih vlasti u Americi i pripreman za deportaciju.
U soku i zbunjenosti koje je zadesilo njegove najblize, najbolje se snasao njegov jedanaesetogodisnji sin Emil Radoncic.
On je odlucio da napise pismo za ocev otpust iz pritvora i to ni manje ni vise nego presjedniku Barak Obami.

“Dragi predsjednice Obama,
Ja se zovem Emil Radoncic i imam 11 godina. Molim te pomozi mi izvuci mojeg oca iz zatvora. Nekoliko ICE policajaca uhapsili su oca sto je napustio njegovu zemlju da dodje i zivi u najboljoj zemlji u svijetu Ameriku.
Otac ustaje rano svako jutro da vodi mene i moja dva mladja brata u skolu a onda ide na posao. Svaki dan on dolazi kuci i donosi hranu mojoj mami da kuva kako bi mogli jesti zajedno i govoriti o tome -kako nam je prosao dan. Otac stalno radi i placa racune a mama ostaje u kuci da cisti i kuva. Moj tata ima posao 20 godina i njegov gazda mi je rekao da je najvredniji radnik i zbog toga je na njegovom poslu toliko dugo. Svake godine otac nas uzima i idemo na odmor kako bi se odmorili od teskih poslova koje radimo u kuci, skoli i on na njegovom poslu.
Rijeci ne mogu da objasne kako je biti jednu nedjelju bez mojeg oca. On nije uradio nista lose samo je htjeo bolji zivot za njega i nas. Mama place cijelu noc a moja braca ne shvacaju zasto. Mrzim da idem u skolu jer se brojim da ce moji drugovi saznati da mi je otac u zatvor. Plasim se da ce izgubiti posao a onda necemo moci da platimo racune i hranu. Kako ce mo moci da platimo za hranu i sve ostalo sto nam je potrebno? Ja sam mali da radim ali obecavam kad odrastem ja cu vam se oduziti za svu pomoc koju nam pruzite.
Ja znam i ja kazem ovo svaki dan u skoli, nikad nijesam mnogo razmisljao o tome – dog mojeg oca nijesu odveli zato sto je bio najbolji otac.
…………………….

Zato predsjednice Obama mozes li nam molim te dati tvoju podrsku i pomoci da ga puste, reci im neka ga posalju kuci kako bi nastavio da bude najbolji otac i radnik.”

Rekordno prikupljena peticija od 2500 potpisa nasih dijasporaca u kojoj se trazilo otpustanje Radoncica i popratno pismo jedenaesto-godisnjeg malisana su ucinili da je danas Ermin ponovo u zagrljaju svoje porodice i svojih najmilijih.

categories Uncategorized | comments Comments (2)